Monday, December 31, 2018

Al-Imran Ayat 76

3.3.76  
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 76:


.
Ringkasan tafsir;

Jelaslah pada ayat diatas (3.3.75) terbukti mereka berdusta dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, mereka tidak menepati perjanjian dengan manusia dan dengan Allah. Kalau benar-benar mereka taat kepada wasiat dari kitab yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. itu, sudah pasti mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Dalam ayat ini ada dua pengajaran kepda Mukmin,

1. Hendaklah patuh dalam perjanjian antara manusia yang diamanatkan antara satu sama lain.

2. Hendaklah patuh dan taat kepada Allah yang mesti ditunaikan oleh Mukmin dan mengamalkan syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Oleh itu takutlah kepada seksaan Allah, dan mereka yang mengikut syariat Nabi Muhammad akan diberi balasan pahala kepada orang-orang yang menepati janji dan takut berbuat salah menipu khianat dengan perjanjian itu.

.
[previous] [next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER, 

Juzuk
3, Surah3   
Terjemahan,
71~80,
[GS]  https://sites.google.com/site/tammpaj/16/1 
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      No comments:

Post a Comment